VIDEO NADZOR

ANALOGNI VIDEO NADZOR

Sigurnosno-tehnički sistem video nadzora poznat pod skraćenicom CCTV (Close Circuit TeleVision) jedan je od najzastupljenijih vidova zaštite lica ili imovine, te se tehnološkim napredovanjem javila široka primena i različit stepen složenosti ovog  sistema. Instaliranjem CCTV na stambene prostore, manje i veće poslovne objekte, banke, škole i druge obrazovne ustanove, ispunjava se namena ovog sistema, zaštita lica i imovine od krađe ili provala. Osim toga, instaliranjem CCTV u poslovni ili proizvodni prostor, redovnim nadzorom se mogu otkoniti nepravilnosti u radu i povećati učinak zaposlenih.

Kamera kao izvor video signala, direktno utiče na kvalitet slike, pa pri izboru kamere treba voditi računa da pruži što bolji snimak bez obzira na uslove u kojima kamera radi. Kao najboje rešenje za memorisanje snimaka u dužem vremenskom periodu, klijentima nudimo digitalni video snimač, koji se usled jednostavnosti pri korišćenju i visoke operativnosti i pozdanosti, izdvojio od ostalih mogućih načina čuvanja snimaka. Praćenje video nadzora danas je dostupno putem interneta na PC ili interneta na pametnim telefonima, što znači da sopstveni objekat možete imati pod nadzorom iz drugih gradova i država, pa i kontinenata.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo širok spektar opreme video nadzora i pratećih materijala za instalaciju sistema, kao i monitoring kod ovlašćenih provajdera.

IP VIDEO NADZOR

IP sistemi video nadzora su u potpunosti digitalni, koriste IP (Internet protokol) za prenos signala. S obzirom da u slučaju ovog video nadzor govorimo o digitalnom formatu, kvalitet slike u odnosu na analogni video nadzor je značajno veći. IP kamere se integrišu u računarsku LAN mrežu, pa se snimci kao i pregled snimljenog materijala mogu vršiti putem PC ili NVR snimača. Za potrebe IP video nadzor razvile su se IP kamere, čije je cena kao i kvalitet nekoliko puta veća od  kamere CCTV nadzora. Ipak zbog cene IP video nadzor je na našim prostorima još uvek u povoju.