SISTEMI DETEKCIJE OPASNOSTI

PROTIVPOŽARNI SISTEMI

Protivpožarni sistemi projektuju se i instaliraju u industrijskim, proizvodnim, magacinskim, stambenim i poslovnim prostorima radi zaštite od vatre. Objekat koji je zahvaćen požarom direktno ugrožava živote lica koja se zateknu u njemu, a posledice požara su često i ogromne materijalne štete. Princip rada ovog sistema je u osnovi je sličan kao i rad alarmnog sistema tako što detektori registruju plamen u najranijoj fazi, pa je moguća bezbedna evakuacija ljudi i pristupanje suzbijanju požara. Protivpožarna centrala ima mogućnost dojave požara i aktiviranje sistema za gašenje požara, kao i dugi niz bezbedonosnih opcija koje se mogu programirati u slučaju požara.

SISTEMI DETEKCIJE GASOVA

Sistemi detekcije gasova koji su nepoželjni  štetni u propisanim količinama. Koncentarije ugljen monoksida CO, gasa koji štetno deluje na ljudski život  i može dovesti do smrtnog ishoda, meri se u sistemima za ventilaciju. U slučaju povećane koncentracije CO centrala daje signal o većoj koncentraciji i signalizira evakuaciju iz objekta.

SISTEMI DETEKCIJE VODE

Objekat se obezbeđuje ovim sistemom usled ugroženosti od izlivanja vode, kišnice, topljenja snega, izliva kanalizacije ili curenja vode iz vodovodnih instalacija, a sve u cilju očuvanja imovine od štete nanete kvašenjem i natapanjem.