MREŽE

Računarske mreže postale su deo svake poslovne jedinice jer danas kad  tehnolgija napreduje, brz prenos informacija je neophodan. Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumeva ostvarivanje veze u cilju ideja ili informacija između dva ili više računara. Povezivanje računara se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično.

Telefonske mreže povezivanje telefonskih uređaja sa telefonskom centralom je takođe jedan od naših oblasti delovanja. Telefonska mreža omogućava bolju komunikaciju i razmenu informacija putem telefonskih uređaja i u svakom poslovnom prostoru je neophodan deo svakog sektora.