AUTOMATIZACIJA

Kapija, kao mesto ulaza u prostor oivičen ogradom, osim opremom tehničke sigurnosti može se obezbediti sistemom daljninskog upravljanja pri otvaranju i zatvaranju. Kontrola ulaza i izlaza sa prostora koji je ograđen (dvorište, industrijski krug) vrši se prolazom kroz kapiju. Kao glavni punkt protoka i selekcije pristupa objektu, kapiju maksimalno treba obezbediti od neodobrenog pristupa. Izbor opreme za automatizaciju  kapije zavisi od njene mase, dužine i konstrukcije (klizna ili krilna kapija). Možemo Vam ponuditi kvalitetnu i pouzdanu opremu za automatizaciju koja se sastoji od motora koji pokreću krila kapije, elektonika motora, IC barijera, lampa i daljinski upravljači.