ALARMNI SISTEMI

Alarmni sisitemi se postavljaju na svim objektima koji se trebaju zaštiti i imaju za cilja da obaveste da je na objektu došlo do neočekivane situacije kojom su ugrožena lica i imovina u objektu.

Osnovna podela alarmnih sistema je prema načinu montaže pa s toga imamo:

-          žični  alarmni sistem i

-          bežični alarmni sistem

Protivprovalni alarmni sistemi projektuju se i instaliraju na stambenim objektima, poslovnim prostorima, javnim i obrazovnim ustanovama, a sve u cilju zaštite lica ili imovine od krađe ili provala. Protivprovalni alarmni sistem sastoji se od serije senzora ili detektora koji su postavljeni na ugrožena i provalnicima dostupna mesta. Oni mogu detektovati pokret, buku, vibracije. Onog momenta kad se detektuje neka promena u prostoru, alarmnoj centrali senzor daje signal i ona pokreće unutrašnje i spoljašnje sirene. Od zahteva samog korisnika zavisi dal želi da se na alarmnu centralu postavi dojava te za svako aktiviranje alarma klijent bude obavešten. Osim klijentu, dojava može biti upućena fizičkom obezbezbeđenju i policiji, koji pri dobijanju informacije o aktiviranju alarma, odmah izlaze na objekat. Ova uslugu preporučujemo našim klijentima, jer povezivanje alarmnog sistema na monitoring, obezbeđuje korisniku informaciju o uzorku aktiviranja alarma i ako se alarm aktivira u odsustvu korisnika obezbeđuje objekat fizički.

  •  Žični alarmi
  •  Bežični alarmi